• Gratis verzending vanaf €150 in Belgie
  • Open van maandag tem zaterdag
  • Verzekerd geleverd aan huis vanaf €6,75

5Out of 53 Reviews

Bij "Sale!" vind je altijd een koopje!

ANNOUNCEMENT BAR


Algemene verkoopsvoorwaarden

OPGELET : hieronder vind je de Algemene Verkoopsvoorwaarden voor de verkoop van Artikelen door Happily BVBA, Mechelsesteenweg 98, 2018 Antwerpen (KBO 0717.620.549), handelend onder de namen "Happily Ever After" en "Once Upon A Time" (hierna samen "Happily" of "de Verkoper" genaamd).  Dit zijn niet de algemene voorwaarden voor verkoop op consignatie.

Voor vragen kan je contact opnemen met Happily per e-mail op [email protected] of telefonisch op 03 231 98 02.

Aanvaarding en wijziging van de Algmene Verkoopsvoorwaarden

Aanvaarding - Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke aan- en verkoop van Artikelen via de webshop van Happily ("de Webshop") of andere kanalen zoals 2dehands.be (profiel Happily Ever After - Tweedehandskinderboetiek), de Facebookpagina van Happily Ever After of handelend onder de naam Stacy De Groof. Door een artikel toe te voegen aan je winkelmandje en/of de goederen aan te kopen/betaald te hebben stem jij ("de Koper") uitdrukkelijk, onvoorwaardelijk en onherroepelijk in met deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Wijziging - De Verkoper heeft het recht deze Algemene Verkoopsvoorwaarden op ieder moment en eenzijdig te wijzigen. Dit zal gebeuren door het plaatsen van de aangepaste nieuwe Algemene Verkoopsvoorwaarden op de website van de Verkoper met aanduiding van de datum waarop deze op de website werden geplaatst. De Koper moet om deze reden regelmatig en minstens bij elke nieuwe aankoop de Algemene Verkoopsvoorwaarden raadplegen.

Verkoopsovereenkomst en eigendomsoverdracht

Ontstaan van de verkoopsovereenkomst - De overeenkomst tot aankoop van Artikelen komt tot stand tussen de Verkoper en de Koper op het ogenblik dat de orderbevestiging bij de Koper op het scherm verschijnt of wanneer een betaling voor een product op de rekening van de Verkoper werd uitgevoerd.
De Koper wordt geacht meerderjarig en niet handelingsonbekwaam te zijn.

Eigendomsoverdracht - De Verkoper blijft volledig eigenaar van de Artikelen tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan op een van de manieren aangegeven op de Webshop.

Prijzen en productinformatie op de Webshop

Productinformatie - De Verkoper tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal van de Artikelen zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde producten, dient de Koper rekening te houden met het feit dat de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren en dat niet alle details van een Artikel zichtbaar kunnen zijn. Bij de aangeboden Artikelen worden de maten vermeld zoals die op het etiket vermeld worden. Wanneer de Verkoper niet steeds de eigenaar is van het Artikel (met name bij tweedehands Artikelen) en dus niet altijd over aankoopbewijzen/handleidingen of juiste productgegevens beschikt, dient de Verkoper de eigenschappen van het Artikel online terug te vinden. Bijgevolg is het mogelijk dat niet alle specifieke eigenschappen en/of mogelijkheden worden weergegeven of dat er verkeerde modellen/productiejaren worden vermeld.    De Koper kan steeds bijkomende uitleg krijgen over het aanbod van de Verkoper door hem via mail of telefoon te contacteren, of door de Artikelen te bezichtigen in de winkel.

Staat van de Artikelen - De door de Verkoper aangeboden Artikelen verkeren in goede staat en zijn zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. De beschrijving van de staat is subjectief en kan afwijken van andermans mening/bevinding.  De Koper weet en aanvaardt dat het inherent is aan tweedehands Artikelen dat zij sporen van gebruik kunnen vertonen.

Prijzen - De prijsaanduiding van de Artikelen is bepaald op basis van de originele winkelwaarde, zijnde de prijs die aan een artikel wordt gegeven bij verkoop in nieuwstaat.  Er wordt hierbij geen rekening gehouden met promoties of aankopen van artikelen in stockverkopen of solden. Alle Artikelen worden volgens dezelfde principe geprijsd, namelijk in verhouding tot de originele winkelwaarde, de staat van het Artikelen en de vraag naar het Artikel.  De Koper ziet af van elk recht om een andere prijs te vragen dan de prijs die door de Verkoper is bepaald en weergegeven op de Webshop.  De Koper verbindt er zich toe om prijzen waarvan hij wist of kon weten dat deze foutief of onvolledig zijn te melden aan de Verkoper en af te zien van de aankoop van de foutief of onvolledig geprijsde Artikelen.

Bestelling en voorraad

Bestelling - Door een bestelling bij de Verkoper te plaatsen, geeft de Koper uitdrukkelijk te kennen akkoord te gaan met de verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

Voorraad - De Verkoper heeft slechts een beperkt aantal van elk Artikel in voorraad.  Aangezien de Artikelen simultaan te koop kunnen worden aangeboden via verschillende kanalen (de fysieke winkels gelegen te Antwerpen, de webshop, Facebook of andere kanalen) is het mogelijk dat een bepaald Artikel niet meer beschikbaar is voor verkoop, ook al staat op de Webshop dat het Artikel nog in voorraad is.  De Koper aanvaardt dit en ziet af van enige vorm van vergoeding van schade die hij hierdoor zou kunnen geleden hebben.

Levering en verzending

Levering - De Verkoper behoudt zich het recht voor om, ondanks het tot stand komen van een verkoopsovereenkomst, een aangekocht Artikel niet aan de Koper te leveren omdat het Artikel niet meer in voorraad blijkt (zie eerder Voorraad) of omdat de Verkoper grotere schade of tekortkomingen aan een Artikel vaststelt dan initieel vastgesteld bij het plaatsen van het Artikel op de Webshop. In dat geval zal de Verkoper hier de Koper schriftelijk van inlichten en de waarde van het gekochte Artikel terugstorten op rekening van de Koper.

Verzending - De Verkoper verzendt zijn Artikelen steeds via Bpost met een track-and-trace nummer naar het leveringsadres die de Koper heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. De Verkoper is niet aansprakelijk voor foutieve leveringen of foutieve adresgegevens.  De Verkoper is eveneens niet verantwoordelijk voor de termijn die de Koper nodig heeft om zijn Artikelen in ontvangst te nemen. De datum van eerste aanbieding van de Artikelen zoals aangegeven door Bpost is daarom bepalend voor het berekenen van de termijnen van het herroepingsrecht van de Koper en zal aanzien worden als de datum van levering (zie verder). Pakketten die verloren gaan bij de Post en waarvoor geen verzekering werd aangeduid in de webshop bij afrekenen zullen niet verhaald kunnen worden op "verkoper" indien de verkoopwaarde meer dan €100 bedraagt. Wij raden dus aan een extra verzekering te nemen wanneer de winkelwaarde boven de €100 is . Pakketten die verloren gaan tijdens het verzend traject en een winkelwaarde lager dan €100 hebben , zullen voor 50% verhaalt kunnen worden op de verkopen . Geen van beide partijen is verantwoordelijk voor het verlies van een pakket . Beide partijen zullen dan ook 50% van de verkoopswaarde op zich nemen.

Verlies van de levering - De Koper is verantwoordelijk de Verkoper zo snel mogelijk in te lichten indien het pakket niet binnen de normale levertermijnen (1 week na verzending) is geleverd. Bij verlies van het pakket zal de Verkoper zo snel mogelijk bij het transportbedrijf onderzoeken waar het pakket zich bevindt.  Indien zou blijken dat het pakket verloren is gegaan, zullen de voorwaarde zoals hierboven vermeld toegepast worden.

Herroepingsrecht, retourzending en terugbetaling

Gebreken - De Verkoper doet zijn uiterste best alle aangeboden Artikelen te controleren op schade , tekortkomingen of vlekken andere dan die voortvloeien uit normaal gebruik en eigen zijn aan tweedehands Artikelen. Op het moment van levering moet de Koper de gekochte Artikelen controleren en daarbij de vastgestelde gebreken en/of een foutief geleverd Artikel zo snel mogelijk en ten laatste binnen 7 kalenderdagen na de datum van levering  per e-mail melden aan [email protected] met vermelding van het unieke artikelnummer zoals vermeld op het etiket en kasticket en zo mogelijk met foto's van de vastgestelde gebreken.  De Verkoper zal ernaar streven deze klacht naar tevredenheid van de Koper op te lossen.

Herroepingsrecht - De Koper heeft het recht om zonder enige motivering volledig of gedeeltelijk af te zien van zijn aankoop zonder betaling van enige schadevergoeding aan de Verkoper. De Koper moet daartoe binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de datum van levering of desgevallend van eerste aanbieding (zie hoger) van de Artikelen het herroepingsformulier volledig invullen en ondertekend terug aan de Verkoper bezorgen, samen met de Artikelen die de Koper wenst terug te zenden.  Het herroepingsformulier wordt door de Verkoper bij de verzonden Artikelen gevoegd en kan in geval van verlies door de Koper gevonden en afgedrukt worden op de website van de Verkoper.  De Verkoper zal herroepingsformulieren en retourzendingen die hem meer dan 14 dagen na de levering van de Artikelen bereiken niet meer aanvaarden als een retourzending.

Staat van de teruggezonden artikelen - De Artikelen moeten volledig en in hun originele staat zijn. De Verkoper houdt zich het recht voor om de retourzending van onvolledige of beschadigde Artikelen te weigeren.  De Koper is verantwoordelijk voor de correcte en tijdige retourzending van de Artikelen alsook voor het betalen van de verzendkosten van de retourzending.

Terugbetaling - De teruggezonden Artikelen zullen na ontvangst en nazicht ervan worden terug betaald. Als de Koper ervoor kiest aangekochte Artikelen terug te zenden, zal de Verkoper het bedrag van de bestelling terugbetalen na nazicht van de teruggestuurde artikelen . Verzendkosten worden enkel terug betaald indien blijkt dat de Verkoper een foutief artikel heeft verstuurd dus wanneer de inhoud een ander product omvat dan de bestelling. Verzendkosten om het pakket te ontvangen worden in geen geval terug betaald tenzij ook hier blijkt dat de bestelling "volledig" foutief werd verstuurd door de Verkoper.

Negatieve publiciteit - In geval van ontevredenheid van de Koper over de producten of diensten van de Verkoper, zal de Koper zich ervan onthouden negatieve reclame te maken of schadelijke uitlatingen te doen via enig welk kanaal.  De Verkoper zal in elk ander geval het recht hebben om in voorkomend geval van de Koper schadevergoeding te eisen voor gederfde winsten en slechtmaking, alsook een onmiddellijke stopzetting van de negatieve publiciteit te eisen.

Geschillen en toepasselijk recht

Geschillen - De Koper die ontevreden is over de werking en dienstverlening van de Verkoper, verbindt er zich toe dit zo snel mogelijk te laten via [email protected] teneinde de Verkoper toe te laten een minnelijke regeling te vinden tot voldoening van beide partijen.  Bij afwezigheid van enige klacht of melding/handeling binnen een redelijke en opgestelde termijn zal de Koper geacht worden tevreden te zijn van de geleverde diensten of Artikelen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken - Op alle overeenkomsten tussen de Verkoper en de Koper is het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd.

Nietige bepalingen - Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of ongeldig zou blijken, zal deze geachte worden te zijn vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de oorspronkelijke bepaling. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

 

(deze algemene verkoopsvoorwaarden werden het laatst bijgewerkt op 26.03.2019)

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

vergelijk0

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »